Terapia miofunkcjonalna według Anity Kittel
Barbara Paradowska - terapeuta z uprawnieniami licencyjnymi uzyskanymi od autorki Terapii miofunkcjonalnej A. Kittel, jako jedyna osoba w Polsce ma wyłącznośc do prowadzenia szkoleń oraz seminariów informacyjnych dotyczących Terapii miofunkcjonalnej wg A. Kittel.

Strona www.miofunkcjonalna.pl poświęcona jest problematyce zaburzeń miofunkcjonalnych. Skierowana jest do rodziców - opiekunów dzieci z objawami takich zaburzeń, osób dorosłych, a przede wszystkim do logopedów - specjalistów zajmujących się diagnostyką i terapią obszaru ustno - twarzowego.Strona ta powstała za zgodą A. Kittel, z myślą o pomocy osobom z dyskunkcjami miofunkcjonalnymi oraz w celu ułatwienia prowadzenia właściwej terapii tych zaburzeń.