Od 2014 roku zajmujemy się tłumaczeniem i rozpowszechnianiem publikacji dotyczących Terapii miofunkcjonalnej wg Anity Kittel oraz Niny Förster.

Jako jedyna organizacja w Polsce, prowadzimy szkolenia z zakresu Terapii miofunkcjonalnej na licencji uzyskanej od autorów metody.